ODPORNOŚĆ NA SŁOŃCE

Styczeń 12, 2015 by admin

Długofalowe badania światowych ośrodków on­kologicznych wykazały na przykład, że Szkoci i Irlandczycy, o ile żyją na ojczystej ziemi, chorują dziesięciokrotnie rzadziej na raka skóry niż te same nacje żyjące w Nowej Zelandii. Natomiast zachorowal­ność na raka skóry Szkotów i Irlandczyków, zamieszkujących Nową Zelandię jest stokrotnie częstsza niż zachorowalność zamieszkują­cych tę ziemię czarnych Nowozelandczyków. Na podstawie tych i po­dobnych faktów naukowcy wysnuwają wnioski, że działanie słońca na skórę uzależnione jest od strefy urodzenia i zamieszkiwania, a także od koloru skóry i włosów. Największe niebezpieczeństwo grozi ponoć rudym, potem mniejsze – blondynkom, a najodporniejsi okazują się bruneci.

PRZEDAWKOWANIE SŁOŃCA

Styczeń 12, 2015 by admin

Przedawkowanie w przyjęciu promieni pozafiołkowych naraża nas często na porażenie słoneczne, a już zawsze — jak twierdzą dermatolodzy — na trwałe szkody wyrządzone skórze, z początku nawet niewidoczne. Bo słońce, mimo że oddalone od nas o 150 000 000 km, przy nierozsądnym dawkowaniu atakuje skórę, wy­susza i w efekcie — postarza. Taka jest niestety obiektywna prawda, choć zbyt często nie mamy ochoty przyjąć jej do wiadomości i wy­stawiamy ciało, a nade wszystko twarz na niszczące działanie słoń­ca bez opamiętania.Na zjeździe lekarzy w Ajaccio w maju 1975 roku, w którym wzięli udział najsławniejsi dermatolodzy z całego świata, stwierdzo­no więc, że  słońce jest wrogiem nr 1 skóry powodującym nie tylko przedwczesne starzenie się jej, a!e – co gor­sze — uznano, że intensywne opalanie może nawet stać się czynni­kiem rakotwórczym.

KOLOR ZŁOTOBRĄZOWY

Styczeń 12, 2015 by admin

Marzeniem każdego jest opalić się na kolor złotawobrqzowy. Kolor opalenizny zależy przede wszystkim od cech osobniczych, to znaczy rodzaju skóry, ale nie tylko. Także od pewnych okohcznosa geograficznych. Wiadomo każdemu, ze na inny kolor opalony w górach, a zupełnie inaczej nad morzem w lipcu. Wynika to stąd, że na różnych wysokościach dominują promienie pozafiołkowe, czyli te opalajqce, o różnej długości fal. W górach gdzie cieńsza war­stwa atmosfery mniej pochłania promieni o falach krótszych, pro mieniowanie jest bardziej krótkofalowe, nad morzem natomiast do­datkowym czynnikiem jest duża ilość promieni rozproszonych, odbi­jających się od powierzchni wody.

WAKACYJNA POGOŃ ZA SŁOŃCEM

Styczeń 12, 2015 by admin

Płatne urlopy rzucają na drogi świata miliony ludzi spragnionych słońca i wody, powodując exodus w kierunku- regio­nów południowych na miarę nie znaną nigdy w historii. Można przypuszczać, że ta pogoń wakacyjna za słońcem wy­pływa bardziej jednak z mody, niż z rzeczywistej potrzeby zrowotnej. Bo przecież narody, które słońca mają tyle co kot napłakał, wcale nie sq bardziej chorowite od tych zamieszkujących regiony silnie nasłonecznione.Opalić się – oto więc imperatyw współczesnych urlopowiczów. i jeśli już uda nam się dopaść słońca, to chcielibyśmy wch onqc go możliwie najwięcej i zarazem najszybciej, odczuc maksymalnie jego ciepłotę, wywołującą szczególnie nas interesujący proces bioche­miczny, 

OPALANIE SIĘ

Styczeń 12, 2015 by admin

Żeby doping był jeszcze silniejszy, można kupić kostium czy spodnie nieco przyciasne, aby potem musieć dopaso­wać się do nich stosując dietę, im ładniejszy będzie to nabytek, tym silniejsze i skuteczniejsze dążenie do osiągnięcia celu. Uwaga, śliska plaża, kąpiący się sq naoliwieni  – żartuje Z apokaliptycznej patelni nad brzegami ciepłych morz pewne pismo. Rzeczywiście, cywilizacja usakralizowała słonce do tego stopnia ze w wakacyjnej pogoni za jego promieniami uczestniczy dzis cały bez mała świat. Dzieje się tak mimo wysiłków urbanistów, którzy dajq nam mieszkania coraz bardziej przestrzenne, coraz mocniej nasłonecznione. 

CZY KOSTIUM WYSZCZUPLI?

Styczeń 12, 2015 by admin

Kosztem wszelkich innych zakupów, o jakich tam marzymy. Lepszy jest najtańszy kostium, ale dopasowany, niż najdroższy, kupowany bez przymiarki. Na zakończenie — uwaga nie istnieje kostium, który by wyszczuplałnie łudźmy się, żaden nie ukryje nadwagi i wałeczków tłuszczu. Prawda i tak wyjdzie na wierzch, choćby kostium był opięty i moc­no zabudowany. Jedyne, co może nas wyszczuplić, to twarda wola ograniczenia konsumpcji oraz ruch.Schudnąwszy o parę kilo przed założeniem kostiumu kąpielo­wego, poczujemy się odmłodzone, zręczniejsze i optymistyczniej spoj­rzymy na świat wakacyjny, bez zawiści wobec innych kobiet, utrzy­mujących się w linii. 

KUPNO KOSTIUMU

Styczeń 12, 2015 by admin

Na zakończenie — trudny problem kupna kostiumu kąpielowego Jest absolutnym nonsensem kupowanie kostiumu  wvnilcaiacvm tvlko z wygodnictwa polskiego hand u, który kieruje taka zasadą rzekomo w imię higieny. Ten sam handel akcepty ie sprzedaż lodów, chleba tą metodą, ze jedna osoba pieniądze i wydaje owe lody czy chleb. Jak Polska długa i ze wzalędy higieniczne handlu nie obchodzą, natomiast przy menu staniczków – tak. Sytuacja jest taka. że wydajemy duze pie­niądze bo kostiumy kosztują często ponad tysiąc złotych, me mają możliwości zmierzenia nawet gary.  Jeśli wybieramy się na urlop na Węgry, do Bułgan. czy Rumunii, nie mówiąc o dalszych zagranicach, wygospodarujmy koniecznie grosz na ten cel i tam postarajmy się zrobić ow zakup.

INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY

Styczeń 12, 2015 by admin

No’i można jeszcze w ogóie zrezygnować z nośnia tej ,,gory nn nlażv fakt Czyni się tak ostatnio na wielu plażach świata, raczej dla zam anif estowa n i a, że stać nas na to. zarówno, w sens,e fizycznym, jak i psychicznym. Następnie – dokonawszy tego – wra­camy znów do chociażby symbolicznego tylko okrywania biustu Jest to chyba jakiś instynkt samozachowawczy u kobiet, Zresztą u mężczyzn  ma desperackich próbach plażowania bez shpow łakze w Polsce. ma nifestujących, że stać nas na takie – pożal się Boże – kontestat stwo sprawa przycichła, nie ekscytując juz publiczności.  

GÓRA OD KOSTIUMU

Styczeń 12, 2015 by admin

I — nowość, ostatnich sezonów — góry kostiumów drapowane i wiązane z chustek, wiązane fantazyjnie, na najróżniejsze sposoby* Jest to wygodne, tanie i malownicze uzupełnienie stanu posiadania w zakresie plażówek, których nigdy za dużo. Zamiast chustki może to być również metr kretonu czy jedwabiu, najlepiej ze skosu. Jak widać – możliwości wyboru jest wiele, i nie tak wajne w końcu czy te kostiumy dzisiejsze mają taki czy inny kroj. naj­ważniejsze jest to, że przestały być aktualne wszelkie w nich usztyw­nienia, modelujące sztucznie biusty. Czyli w kostiumach niczego specjalnego me lansuje się, zmiany dotyczą takich drobiazgów, że właściwie są niezauważalne, i me utrudniają nam żywota.